Connect with us

Güzellik Dünyası

Güzellik Salonlarına Düzenleme

salon1

Böylece bu tarz yerlerde artık herhangi bir komplikasyon veya yan tesir meydana getirebilecek botoks, siğil ve akne tedavisi gibi işlemler yapılamayacağını belirtti. Gümrükçüoğlu, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, güzellik ve tıp merkezlerinin sahip olmaları gereken kriterleri yeniden düzenleyen mevzuat çalışması yürütüldüğünü söyledi.

Bu çalışma kapsamında güzellik merkezleriyle ilgili halen varolan yönetmeliğin yürürlükten kaldırılacağını, özel hastanelerle ilgili yönetmeliğin de gözden geçirileceğini anlatan Gümrükçüoğlu, bu konuda tarafların görüşlerinin de alınacağını söyledi. Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti: “Yapılacak olan şey, bu merkezlerin kapatılması işlemi değil. Bundan sonraki süreçte özel hastane veya sağlık kuruluşu, hatta kamu hastanesi bile kurulmak istense o bölgedeki hasta, ameliyat, poliklinik, sağlık kuruluşu ve yatak sayısı ile nüfusa bakılacak ve planlama ona göre gerçekleştirilecek.

Tıp merkezlerinin yapabileceği tıbbi işlemlerle sahip olmaları gereken fiziki alt yapıya ilişkin düzenlemelerin de gözden geçirilerek, yeni yönetmelikte bu yönde değişiklikler yapılacağını anlatan Gümrükçüoğlu, şunları söyledi: “Burada iki önemli husus var. Birincisi tıp merkezlerinin yapabilecekleri işlemler, kapasiteleri ve fiziki mekanlarının gerektirdiği tıbbi şartlar gözden geçirilerek yönetmeliğe uyarlanacak. Tıp merkezlerine buna adaptasyon sağlamaları için süre verilecek.

İkinci husus ise güzellik ve estetik merkezleriyle ilgili. Bunların da tıbbi ve bilimsel görüşlere paralel olarak yapabilecekleri iş ile işlemler yeniden belirlenecek. Şöyle ki, bu merkezler artık bir komplikasyon veya yan tesir ortaya çıkartabilecek botoks, siğil ve akne tedavisi gibi işlemleri yapamayacaklar. Bunları yapmak isterlerse de gerekli fiziki altyapıyı kurmaları gerekecek. Bu yerler kapanmayacak. Yine güzellik ya da estetik salonu olarak işlerine devam edebilecekler ancak sözünü ettiğim bu tür işlemleri yapamayacaklar.”

Yeni düzenlemeyle, altyapısı gelişmiş, daha iyi bir kayıt ve müdahale sistemine sahip tıp ve güzellik merkezleri oluşturulmasının amaçlandığını belirten Gümrükçüoğlu, “Yani ‘gecekondu’ klinikler yerine daha iyi bir sisteme sahip sağlık merkezleri kurulması mı hedefleniyor?” sorusuna, “Evet evet, aynen öyle. Hiçbir yeri kapatmıyoruz. Şu anda benim öyle bir kararım yok. Atıl iş gücünü aktif olabileceği yere yönlendirmek amacındayız” cevabını verdi

Reklam en iyi fön makinesi